Nischenverkleidungen

Nischenverkleidungen

BURGER - Nischenverkleidungen aus Glas, 16 mm stark

FG 623 Water
FG 623 Water
FG 626 Fliesenoptik
FG 626 Fliesenoptik
FG 639 Kraeuter
FG 639 Kraeuter
FG 643 Pusteblume
FG 643 Pusteblume
FG 647 Antico
FG 647 Antico
FG 651 Strand
FG 651 Strand
FG 652 Aquarell
FG 652 Aquarell
FG 653 Gewuerze
FG 653 Gewuerze
FG 654 Beton
FG 654 Beton
FG 655 Goldene Linien
FG 655 Goldene Linien
FG 656 Blaetter
FG 656 Blaetter
FG 657 Birkenwald
FG 657 Birkenwald
FG 658 Palmen
FG 658 Palmen
FG 659 Kakteen
FG 659 Kakteen
FG 660 Dreiecke
FG 660 Dreiecke

NOLTE - Nischenverkleidungen aus Glas, 16 mm stark

TOM Glas tomato
TOM Glas tomato
HER Glas herbs
HER Glas herbs
ICE Glas ice cube
ICE Glas ice cube
FOR Glas forks
FOR Glas forks
CUP Glas cups
CUP Glas cups
BIR Glas birch forest
BIR Glas birch forest
PEP Glas pepper
PEP Glas pepper
ORA Glas orange
ORA Glas orange
LEM Glas lemon
LEM Glas lemon
LAV Glas lavender
LAV Glas lavender
KIW Glas kiwi
KIW Glas kiwi
ESP Glas espresso
ESP Glas espresso
BLU Glas blueberry
BLU Glas blueberry
BEA Glas beach
BEA Glas beach

Nolte - Nischenverkleidungen, digital bedruckt, 16 mm stark

Ziegelstein M05
Ziegelstein M05
Natursteinoptik Kalk M07
Natursteinoptik Kalk M07
Natursteinoptik Rustica M09
Natursteinoptik Rustica M09
Natursteinoptik Sand M08
Natursteinoptik Sand M08
Schiefer M02
Schiefer M02
Betonoptik natur M06
Betonoptik natur M06
Spaltholz M01
Spaltholz M01
Birkenstamm M03
Birkenstamm M03
Baumstamm M04
Baumstamm M04

Nolte - Spezielle Nischenverkleidungen, 16 mm stark

Beschriftbare Kreidetafel E01
Beschriftbare Kreidetafel E01